ЛИЧНА КАРТА ВРТИЋА

Предшколска установа,

дечји вртић и рођендаоница, "златно СУНЦЕ" је верификованa васпитно образовна установа од министарства просвете у којој деца кроз учење, дружење и

игру упознају себе и свет око

 
 
 
 

- Вртић је почео са радом 01.09.2000. године.

- Регистрован је као дечји вртић - предшколска установа за дневни боравак деце (ш.д. 85321), целодневна брига о деци и предшколско образовање (ш.д. 80104).

себе, где свако дете има

право да се развија и учи

својим темпом

 

 

Кадар чине:

 

- лиценцирани васпитачи

- стручни сарадник психолог -педагог

- наставник енглеског језика

- наставник физичке културе

 

ДАЉЕ >>