СНАГА УСТАНОВЕ

-Флексибилност у погледу начина рада, облика и метода рада у зависности од индивидуалних потреба деце

- реализација васпитно образовног рада на високом нивоу

- висок ниво опремљености вртића стручном литературом, средствима и материјалима за рад

     

 

 

 

 

 

-могућност примања деце са сметњама у развоју

- установа отворена за сарадњу са родитељима, друштвеном заједницом, културним и историјским институцијама

 

 

 

 

 

 

   

- могућност реализације васпитно - образовног рада на свежем ваздуху, обзиром на постојање заштићеног и добро обезбеђеног дворишта

- вртић је верификован за припремно предшколски програм

 

ДАЉЕ >>