ИНФОРМАТОР

 

УПИС ДЕЦЕ ЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

ПРАВО УПИСА ИМАЈУ ДЕЦА ОД НАВРШЕНЕ ДВЕ ГОДИНЕ, ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ.

 
 
 
 

07.00 - 9.00 окупљање деце

09.00 - 9.30 индивидуални рад

09.30 - 10.00 доручак

10.00 - 10.30 усмерена активност

10.30 - 11.30 боравак на ваздуху

11.30 - 12.00 организоване активности (млађа деца)

 

ОПШТИ РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ:

 

 

12.00 - 13.00 слободне активности

13.00 - 14.00 организоване активности и игре по слободном избору

14.00 - 14.30 прирема за ручак, ручак

14.30 - 17.00 одлазак кући и организоване сл. активности

 

ДАЉЕ >>